principe

#2 Wachten op weten

~ de meest ondergewaardeerde competentie ~

Elk mens, elk team en elke organisatie maakt tussentijden mee. Ben je je daarvan bewust? In het proces van diepgaande verandering en creativiteit is de tussentijd een cruciale schakel. Met enig ontzag spreek ik over deze fase, omdat het ons uitdaagt en soms ook tot het uiterste tergt.

De tussentijd opent zich als je merkt dat het oude niet meer werkt. Oude afspraken, zelfbeelden, samenwerkingsrelaties, structuren, visies, noem maar op. Dat wat was past niet meer. Het leven trekt zich eruit terug. Kenmerkend voor de tussentijd is dat het oude voltooid is, maar het nieuwe zich nog niet heeft aangediend. Het is als met je boot droogvallen op het wad; de stroming is verdwenen, je valt stil en het enige dat je kunt doen is wachten op de nieuwe stroming die je weer in beweging zet en richting geeft.

Wachten is niet het sterkste punt van de moderne mens. Het niet-doen, zoals de Taoïsten zeggen, is binnen organisaties zelfs een van de meest ondergewaardeerde competenties. We zijn snel ongeduldig, we willen vooruit, we houden niet van onzekerheid. Leg maar eens aan je collega’s uit waarom het prima is om even in een wolk van niet-weten te zitten zonder heldere antwoorden. Het strategisch plan moet immers op de afgesproken tijd worden aangeleverd bij de directie…

Wat is de waarde van wachten? We wachten op weten, op richtinggevende signalen. Wat heb ik te doen? Wat vraagt het leven van ons? Het is de kraamkamer van wezenlijke inzichten en onverwachte oplossingen. De dichtregels van Judith Herzberg brengen ons dichterbij deze waarheid.

Eerst komt het wachten, het verheugen,
Leunend tegen lage muurtjes,

Dan komt het voorgevoel van
hoe-nu-verder

Daarna het hoe-nu-verder
zelf.

uit ‘Doen en Laten’, 1994.

Hou jij het uit in de tussentijd ~ inclusief het gekmakende niets, de ruimte, de richtingloosheid, de leegte, het niet-weten, de onzekerheid? Leer wanneer wachten gezond is en wanneer wachten een vlucht is voor aan- en doorpakken.

Lees ook:
De kwaliteit van de tussentijd