principe

#5 Doe het samen, maar stem je af op de fire keeper

~ creativiteit verdraagt niet te veel democratie ~

Is creativiteit een groepsding of een eigenschap van individuele, briljante geesten? De meningen lopen uiteen. In het boek ‘Group Genius, the creative power of collaboration’ schrijft Keith Sawyer dat co-creatie binnen organisaties leidend moet zijn en dat de ‘lone genius’ een mythe is.

Als we Hans Begeer en Lesley Vanleke moeten geloven is co-creatie tijdverlies, een praatbarak en een veel te grote oefening. Hun boek heet ‘Co-creatie is… 13 mythen ontkracht.’

Beide boeken zijn boeiend, maar de waarheid ligt in het midden.

Co-creatie verlamt teams en projecten als de democratisering van creativiteit doorschiet: iedereen moet aangehaakt worden, mag meedenken en zijn zegje doen om tot een gedragen proces te komen. Helaas is stroperigheid het resultaat van dit gelijkheidsprincipe.

Als vastzittende groepen mijn hulp inroepen ga ik altijd op zoek naar de fire keeper. Wie is de geestelijk vader of moeder van het idee? Wie had de oorspronkelijke vonk? Wie belichaamt het vuur? De rol van fire keeper moet bewust worden benoemd, want veelal is het niet de leidinggevende. Het is geen hiërarchische rol in formele zin, maar in het creatieproces heeft de houder van het vuur een centrale rol. Hij of zij is het richtsnoer, omdat fire keepers intuïtief weten wat nodig is om het vuur om te zetten in de juiste vorm.

Group genius kan alleen werken als de natuurlijke rol van fire keeper is benoemd. Wie is de fire keeper in jouw project? Organiseer daar de aanvullende talenten omheen!