principe

#6 Snoeien om te groeien!

~ loslaten opent een nieuw creatieproces ~

Vaak vergeten we te vieren als iets gelukt is, voltooid wordt en succes heeft. Oogsten geeft voldoening en hoort bij de creatiedynamiek. Geniet ervan en laat los!

Waarom loslaten? Het is belangrijk om te beseffen dat alles wat we maken een tijdelijke functie heeft. Na verloop van tijd vertrekt het leven stilletjes uit de vormen die we hebben gecreëerd. Dat is een wetmatigheid. Vergaderingen die energieloos verlopen. Het product dat achterhaald is. Een strategie die niet meer tot de verbeelding spreekt. De relatie die futloos is geworden. De baan die geen enthousiasme meer oproept. De meeste vormen die eerst sprankeling en enthousiasme opwekten verliezen na enige tijd hun zeggingskracht. Als een bepaalde vormuiting het leven niet meer bemiddelt, wordt het een verstolde vorm.

Sommige zaken zijn kinderlijk eenvoudig: het is nutteloos om vast te houden aan dingen die hun functie hebben verloren. We zijn echter geneigd om vast te houden aan vormen, ook al zijn deze niet meer adequaat en soms meer dood dan levend. Dat geldt ook voor de minder tastbare vormen, zoals denkbeelden, gedragspatronen, relaties en gevoelens. Zeker als ze ons ooit succes, plezier of geluk hebben gebracht. Uit gewoonte en gehechtheid kunnen we ze moeilijk loslaten. Deze menselijke trek kost ons veel energie, tijd en geld, want we zijn binnen en buiten organisaties omringd door ongelofelijk veel verstolde vormen die we, tegen de natuurlijke stroom in, overeind houden. Die gaan onze creativiteit in de weg zitten.

Maar als de dorre takken in het bos gesnoeid worden, ontstaat er ruimte voor nieuwe loten. Zo kun je hernieuwde inspiratie beleven na het afscheid van een uitgebloeide baan. Menig team haalt opgelucht adem als een onmogelijk project wordt stopgezet, zodat er energie vrijkomt voor de kansrijke innovatie die zich aandient. Het niet meer onderhouden van uitgebluste relaties schept ruimte voor nieuwe contacten.

Hoe goed ben jij in het loslaten, afbreken en afscheid nemen van verstolde vormen? Als je vernietigt met de intentie om te creëren, dan noem ik dat constructief afbreken. Dat is het begin van een nieuw creatieproces.